Přejít k obsahu
1 2

Úvod

Fakultní centrum zdraví při Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni nabízí své služby v oblasti podpory rozvoje a udržování zdravého životního stylu. Svojí vysokou úrovní, profesionalitou a otevřeností svých služeb široké veřejnosti i specifickým skupinám-příjemcům má nezastupitelnou funkci v rámci zdravotně-sociálních, edukačních a některých vzdělávacích činností (aktivit) v kraji.

Fakultní centrum zdraví slouží jako základní výzkumná jednotka FZS a do jeho činnosti jsou kromě zaměstnanců FZS zapojováni také studenti a další externí spolupracovníci.

 

Reklama a propagace