Přejít k obsahu

Poradenství

  • Poradenství při zvládání těžkých životních situací

Určeno pro: Širokou veřejnost

Anotace:

Člověku, který se ve svém životě potká s těžkou nemocí, úmrtím někoho blízkého nebo s problémy v rodině, někdy pomáhá kontakt s odborníkem, který mu pomůže zorientovat se v problému, vyslechne, nabídne praktické rady nebo možná řešení problémů. Poradenství je určeno ženám, mužům nebo párům, které se potýkají s psycho-sociálními problémy, vyrovnávají se s těžkou životní situací, která souvisí se zdravotními nebo psychickými potížemi. Poradenství mohou využít i těhotné ženy, které prožívají situaci, kterou obtížně zvládají a mohou potřebovat najít pro sebe to nejlepší řešení, udělat rozhodnutí nebo přijmout obtížnou skutečnost. Může jít o těhotenské komplikace, očekávání miminka s vrozenou vývojovou vadou, potrat nebo ztrátu miminka. Konzultace trvá většinou 45-60 minut a je nutné se předem objednat.

Časová dotace: 45 - 60 minut

Garant: Ing. Kamila Honzíková - Katedra záchranářství a technických oborů

Počet účastníků: min. 5 - max. 20

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Ergonomie práce

Určeno pro: Školy a organizace, firmy

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Jedná se o analýzu a následné stanovení úprav pracovního místa. Praktické hodnocení pracovního prostředí, pracovních podmínek, zejména stanovení optimálních rozměrů a tvarů nástrojů, nábytku (stolu, židle aj.) i jiných předmětů, jejich uspořádání v pracovním prostředí (umístění PC, klávesnice aj.) a stanovení optimálních rozměrů maximálních dosahových vzdáleností. Cílem je, aby navrhované úpravy odpovídaly pohybovým možnostem jedince a rozměrům lidského těla a docházelo tak k preventivnímu působení např. proti bolestem zad.

  • Konzultace vývoje výrobku

Určeno pro: Firmy

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Poskytování a zajišťování (tacit) know-how informací potřebných pro zajištění vhodnosti (bezpečnosti, ekonomičnosti, hygieničnosti, kognitivních hledisek, atd.) navrhovaného technického produktu pro uživatele s odlišnostmi podle genderu, věku, tělesného postižení, ekologie, včetně účasti i dalších živých bytostí (zejm. zvířat). Poskytování a zajišťování normativních (recorded) know-how informací rešeršemi předpisů, zákonů a dalších podkladů ohledně vlastností k člověku a okolí. Ovlivňování, (spolu) řešení, hodnocení a garance vhodnosti navrhovaného technického produktu z hledisek lidského faktoru v při jeho provozování. Ovlivňování návrhu produktu tak, aby mohl např. být vyráběn, příp. i jen montován, udržován, opravován, likvidován, atd. lidmi s odlišnostmi podle genderu, věku, tělesného postižení.

  • Laktační poradenství

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech nebo přímo na email elorenzo@kos.zcu.cz

Anotace:

O tom, že mateřské mléko je nenahraditelná vzácná strava pro naše děti, již dnes není pochyb. Kojení má mnoho výhod pro ženy i děti. Podporuje zdravý vývoj dětí, předchází rozvoji alergií, obezitě a dalším chorobám. Velký význam má také vývoj vazby a vztahu mezi matkou a jejím kojeným děťátkem. Ačkoliv je ženské tělo i tělo děťátka na kojení přirozeně nastaveno, mohou se v jeho průběhu objevit drobné překážky či komplikace. 

Pokud by se toto stalo, jsme tady, abychom Vás na Vaší cestě kojením provedly a podpořily. Vlastní laktační poradenství probíhá ideálně u Vás doma. Vždy je lepší kojení vidět přímo na živo, než se radit přes telefon. Naše role poradkyň spočívá ve Vaší podpoře a vzájemné diskusi, co by bylo možno případně upravit či vyzkoušet jinak. V poradenství se zaměřujeme na správnou techniku kojení, na podporu kontaktního rodičovství a podporu ženy v období mateřství.

  • Předporodní příprava

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech nebo přímo na email elorenzo@kos.zcu.cz

Anotace:

Těhotenství je jedno z nejkrásnějších období v životě ženy. Ano, často to tak skutečně bývá, ale tento pocit většinou nenastává z ničeho nic. Být maminkou je vlastně proces, jakási cesta, na kterou se žena vydává. V těhotenství se ženě mění prakticky celý její dosavadní život – životní styl, životní hodnoty a priority, partnerský život, vztah sama k sobě, vztah k miminku a další. My, jakožto porodní asistentky, jsme tu vždycky byly pro ženy právě v tomto životním období.

Naše předporodní příprava je koncipována spíše individuálně, kdy je možné jít více do hloubky. V našem společném setkávání nepůjde jen o informace, ale také o prožitky a spojování se se sebou, s Vaším miminkem, s těhotenstvím. Dotkneme se psychiky v těhotenství, tělesných změn a vztahu ke svému tělu, navážeme prenatální komunikaci s Vaším miminkem, budeme si povídat o Vašich prožitcích a pocitech, o možnostech přírodní medicíny k podpoře zdravého průběhu těhotenství a přirozeného porodu. Mezi další témata bude samozřejmě patřit také příprava na porod a na začátky mateřství po narození miminka (průběh šestinedělí, kojení, kontaktní rodičovství). Předporodní příprava je navržena na celkem 6 setkání v průběhu celého těhotenství. Na termínech konkrétních setkání se domluvíme vždy individuálně.

  • Trénink kognitivních funkcí

Určeno pro: Seniory

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email lenkroup@kos.zcu.cz.

Anotace:

Jedná se o cvičení kognitivních funkcí formou PC s využitím počítačového programu Happy Neuron, který je současně dostupný široké veřejnosti. Cvičení bude probíhat formou prevence pod odborným dohledem. Je určeno pro seniory, kteří mají lehký kognitivní deficit a dětem s poruchou chování a pozornosti.